Axel Goës (1873 - 1937)

Exempel på signaturer:

Carl Axel Goës föddes 6 januari 1873 i Frustuna socken, död 21 mars 1937 i Billdal i Askim.


Föräldrar: stationsinspektören Carl Fredrik Henrik G. och Fredrika Vilhelmina Matilda Lang.


Goës började sin konstnärliga bana som dekorationsmålare i Pueblo i USA 1887—94.

Åter i Sverige utexaminerad teckningslärare från Tekniska skolan i Stockholm som han genomgick 1894—99 och framträdde sedan som tecknare och bokillustratör.


Han var anställd som tecknare och konstnärlig rådgivare vid Waldemar Zachrissons officin i Göteborg 1899—1905 och innehade egen klichéanstalt där 1905—12, samtidigt som han tjänstgjorde som teckningslärare vid ett flertal olika skolor i staden, bl. a, vid Slöjdföreningens skola 1902—12.


Åren 1909—26 var han teckningsinstruktör vid Göteborgs folkskolor, ledde teckningskurserna vid Nääs 1910—16 och var ledare av Sveriges allmänna folkskollärareförenings fortbildningskurser i hembygdskunskap och teckning från 1920.


Han redigerade Sveriges teckningslärares årsskrift 1926—27 och 1928—29 samt utövade ett omfattande skriftställarskap med huvudvikt på teckningsundervisning och hembygdskunskap.


Han utgav bl. a. "Skissblad till teckningsundervisningen i skolorna" (1911), "Lärobok i geografi" (tills, med E. Bergsten m. fi., 1—2, 1920—24) och "Arbetsövningar i historia" (tills, med L. G. Sjöholm, 1—3, 1930—33).


Gift 1901 med Ingrid Amalia Smärling med vilken han hade fyra barn.


Att Goës inte är så känd som konstnär beror nog på att han successivt blev allt mer fokuserad på sin sin lärarroll.


Vid hans 60-årsdag 1933 skrev Svensk Läraretidning: ”Få personer i vårt land ha haft så stor betydelse för utvecklingen av teckningsundervisningen som Axel Goës. Förklaringen till detta förhållande får sökas i flera samverkande gynnsamma förutsättningar. Goës har icke fattat sin teckningslärartjänst som ett levebröd utan som ett kall, ett förpliktande kall.”


Som kuriosa kan nämnas att han tillhörde den adliga ätten Goës och var kusinbarn till Axel Theodor Goës, läkare och naturforskare som bl.a. år 1861 var läkare och naturforskare i Otto Torells expedition till Spetsbergen; åren 1865—70 var guvernements- och garnisonsläkare på den västindiska ön S:t Barthélemy, som då tillhörde Sverige. Det tidigare MP-språkröret Eva Goës är ingift i samma ätt.På vykort är Goës ganska sällsynt, jag vill nog påstå att alla hans kort är rara. Det gäller både hans W.Z.G. kort och en senare serie utgiven av Hugo Bruzewitz Lito. Göteborg. 

Axel Goes vykort

Copyright @ All Rights Reserved