Osborn Wernlund

Exempel på signaturer

Gustaf OSBORN Andersson Vernlund, född 5/12 1884 i Köpenhamn, Danmark, död 24/2 1914 i Göteborgs domkyrkoförsamling. Tecknare. Ogift.


En konstnär som gick bort 29 år gammal och som inte lämnat så mycket spår efter sig.


Född i Köpenhamn 5 december 1884 enligt svenska kyrkböcker hittade min danske kontakt inga uppgifter om honom i danska. Kanske en svensk ensamstående mor som sökt sig från hemorten för att föda diskret?


I folkräkningen 1910 finns han inskriven i församlingsboken för Haga i Göteborg som Vernlund, Gustaf Osborn (Andersson), Tecknare, ogift och ensam i hushållet.


Göteborgs Aftonblad har tre referenser till honom.


Den 1 november 1913 har tidningen en stort uppslagen teckning under rubriken EN SVENSK AMERIKAÅNGARE: Wilhelm R. Lundgrens förslag till en ångare för traden Sverige-Nordamerika rekonstrueradt efter förslagsritningarna för Göteborgs Aftonblad af marintecknaren O. Wernlund.En vecka senare kommer en ny dramatisk teckning: Jagaren Munin under nattlig manöver för Göteborgs Aftonblad af marintecknaren O. Wernlund.

Den 11 mars har tidningen en stor artikel om det nyöppnade Sjöfartsmuseet i Göteborg.


”Tack vare skeppsredaren Werner Lundquists outtröttliga energi står det nu så pass färdigt att det kan öppnas för allmänheten.

Museet är som bekant förlagdt till en i samband med Nautiska föreningen stående lokal i huset Skeppsbron n:o 1.”

…”Inkommen har man på venster hand en lång tafla av marintecknaren Vernlund, hvilken föreställer Göteborgs hamn med den stora centralhamnen utritad i enlighet med den av stadsfullmäktige antagna planen. Taflan afser att gifva en sammanfattande och lefvande framställning af skeppsbyggeriets utveckling från träskeppet till den modärna atlanterångaren. Vid Stenpiren igenkänner man, närmast denna, de hvita skärgårdsbåtarna, ”Nornans” ångare, Forenade köpenhamnsångarna, Svithiods ångare, Glasgowbåtarna, de gröna Wilson-ångarna, Thules, Lloyds o. s. v. Vid Centralhamnen ligga de större djupgående ångarna på de aflägsna traderna och intill Götaverken ser man pansarbåten Sverige under utrustning.” Tavlan finns kvar Sjöfartsmuseets ägo. Det är nu stängt för ombyggnation men förväntas åter kunna ses 2022 när museet öppnar igen.


Vid invigningen var emellertid marintecknaren Vernlund enligt Sveriges dödbok redan död sen den 24 februari.


Jolin & Wilkensson, Gbg.

A. B. Göteborgs Konstförlag

Copyright @ All Rights Reserved