Anders Forsberg (1871 - 1914)

Exempel på signaturer


Anders Vilhelm Forsberg föddes 30 juni 1871 i Karlstad, död 18 maj 1914 i Stockholm. Han var en svensk teckningslärare, skämttecknare och vykortskonstnär.


Föräldrar var Otto Vilhelm och Lovisa Forsberg, född Forsberg, tillsyningsman och hade klädes- och speceriaffär vid Stora Torget i Karlstad.


Efter studentexamen i Karlstad 1889 sökte sig Forsberg till Stockholm, där han 1890–1893 studerade vid Tekniska skolan och avlade teckningslärarexamen. Från höstterminen 1894 var Forsberg verksam som teckningslärare vid samrealskolan i Karlshamn. Han återvände 1896 till Stockholm och blev kvar där återstoden av livet.


Efter en period som elev vid Caleb Althins målareskola blev han hösten 1896 utnämnd till överlärare i frihandsteckning vid Tekniska skolan, en tjänst som han hade kvar till slutet.
Eftersom tekniska skolan huvudsakligen gav kvällsundervisning kunde han parallellt uppehålla en teckningslärartjänst vid Djursholms samskola 1897–1905.


Många blivande konstnärer gick Tekniska skolan innan de började på Konstakademien så åtskilliga blivande berömdheter var Forsbergs elever som till exempel Oskar Bergman, Torsten Schonberg, Eigil Schwab, John Sten och Gunnar Widholm.


Han medverkade också som redaktionell medarbetare i Albert Engströms tidning Strix från starten 1897, se Albert Engströms teckning av redaktionen samma år där Anders Forsberg står längst till höger. Redakör Engström svingar klubban och talar i telefon t.v. Sittande nedanför Engström smålänningen Johan Nehrman, i mitten redaktionssekreteraren Karl Erik Forslund, nere t.h. Paul Graf.

Forsberg blev en av tidningens mest uppmärksammade tecknare och bidrog med många teckningar fram till 1906. Han medverkade också i skämttidningen Puck. Han sista bidrag till Strix blev hösten 1913.


1902 utgavs en stor del av hans teckningar i samlingen Från svenska hem, där Albert Engström skrev förordet. Boken blev en stor framgång med sina satiriska bilder av borgerlighetens överlastade rumsinteriörer. Tre år tidigare hade Carl Larssons bok Ett hem kommit ut med äppelsöta pastellbilder av hemmet och familjen i Sundborn. Forsbergs teckningar i boken Från svenska hem bildar en skarp kontrast hur hemmen i det trångbodda och fattiga Stockholm såg ut.


Forsberg utvecklade en svart syn på samhället. Han förblev en av Gustaf Frödings bästa vänner under dennes sista tid på villa Gröndal å Djurgården under sjuksystern Signe Trotzigs överinseende (stående på trappan på vykortet).

Frödings depressioner kan knappast hjälpt Forsberg.
Efter Frödings död 1911 flyttade han ihop med Signe Trotzig men hösten 1913 blev han sjuk i en fördjupad depression som 1914 slutade med självmord med pistol i Lill-Jansskogen. Han sa inget till Signe men efterlämnade ett avskedsbrev till sin psykiater:


"Tro ej att detta är svårt. Det enda skulle vara om revolvern missade. Men det finns väl en gud för sådana som jag också. Jag ligger i en skogsbacke och skriver detta. Himlen är klar och blå och för 25 år sedan tog jag studenten."Anders Forsbergs vykort

De jag hittat är utgivna på förlaget E.L. & Co. och förefaller att vara hämtade ur "Från svenska hem. 1902 års upplaga av boken är utgiven av samma förlag, Stockholm : E. Lundquist. Denna finns digitaliserad via Libris med 39 planscher. Alla vykorten finns dock inte med.

Det tidigaste stämplade vykorten jag sett är från 1904.

Copyright @ All Rights Reserved