Nils Svahn (1890 - 1936)

Exempel på signaturer

Känner ni till Nils Svahn?
Kanske inte, men det gjorde statsminister Per Albin Hansson som slöt upp vid konstnärens begravning den 1 mars 1936.
Han kom i gott sällskap av journalistföreningens ordförande, Social-Demokratens redaktör samt en
kontingent kamrater från journalistföreningens Stockholmskrets som paraderade under sin fana,
komponerad av den avlidne, allt till tonerna från polisdomare Robert Sällbergs violin.
Tal hölls och kransar nedlades, bland andra från Social-Demokraten, Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning samt socialminister Gustaf Möller med fru.
Som ni kan ana hade konstnären en lång historia bakom sig som tecknare inom arbetarpressen – men låt oss börja från början.


Född 1890 i Stockholm med föräldrarna maskinuppsättare Svante S. och Agda Charlotta Hultgren.
Faderns titel innebar att han var ångpannebyggare på Bolinders. En bror var den kände unghinken och syndikalisten Birger Svahn, dömd till 75 kr böter för busvisslande mot Prins Wilhelm med maka vid deras nygifta hemkomst 1908 och senare samma år dömd för spridande av Tolstojs antimilitaristiska antimilitaristiska upprop ”Tänk först – handla sedan” tryckt i ungsocialisternas tidning Brand.

Domen blev ett års straffarbete plus ett års vanfrejd senare mildrat tilll 5 månaders straffarbete plus 2 månaders fängelse för ett av honom hållet antimilitaristiskt föredrag.  Detta avtjänades på Långholmen.


Nils gick Tekniska skolans gravörlära 1910–11, fortsatte på Carl Wilhelmsons målarskola 1913-16,
bland annat tillsammans med Kurt Jungstedt och Saga Walli.
Nils verkar liksom brodern Birger ha medverkat i ungsocialisternas tidning Brand. Emma Hilborn anger i sin bok ”Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press” att Nils är den trolige tecknaren till ”Den olyckliga förförda flickan” i Brand 1913. Brodern Birger förekommer desto flitigare i boken.


Någonstans här får han kontakt med Bokförlags-A.-B. Svea som har gett ut fyra av de fem vykort jag hittat av honom, en bok av RL Stevenson med hans illustrationer och ett häfte med karikatyrer över den 1917 tillträdda liberal-socialdemokratiska regeringens ministrar.


Att han har förbindelser in i centrala vänsterkretsar utöver brodern anas av att han samma år står
omnämnd i en notis som anmälare av en ”stötande julskyltning” tillsammans med ingen mindre än
Ture Nerman, ledande vänsterprofil och tidningsman. Nerman som i april samma år blev fotograferad utanför PUB tillsammans med Lenin efter att ekiperat densamme innan han skickades vidare till Moskva och världshistorien.


Julskyltningen som tidningskontoret ”Jorden Rund” blev anmäld för var kanske inte lika
världsomvälvande om än ohygglig. I skyltfönstret fanns ett antal hjälmar med kulhål, tagna av
tyskarna från fallna franska soldater. Hjälmarna var till salu till förmån för tyska soldatänkor.
Anmälarna menade att detta inte blott stred mot Sveriges neutralitet utan också mot all anständighet att låta sälja ”hjälmar med tydliga hål efter kulor som mördat deras bärare och rånats från dem av deras mördare”. De yrkade på att Överståthållarämbetet omedelbart skulle sätta stopp för denna handel.


I den 2018 utkomna biografin över Tora Dardel, född Klinckowström, citeras ett brev från Tora 1918:
”Vi hade vårt lilla socialistkotteri, bestående av Linde (Toras syster), Astri Bergman (blivande fru
Taube) och jag samt en ung tidningsredaktör vid namn Nils Svahn och en modern konstnär Sven
Kreuger samt Ture Nerman och några till”.


1919 håller Nils sin debututställning som konstnär på Arturo Ciacellis Nya konstgalleriet, Strandvägen 9, tillsammans med Toras bror, Harald Klinckowström. Nils är representerad med ett 40-tal träsnitt, SvD rapporterar att han redan första dagen sålt ett par verk.


1920–29 var han anställd som tecknare på Social-Demokraten,
och sedan på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Social-Demokraten startades 1885 av August Palm, under tiotalet var Branting chefredaktör.


När Nils startade där var Per Albin Hansson chefredaktör, några år senare Gustaf Möller.
Han medverkade också i Folkbladet, en socialdemokratisk veckotidskrift som utgavs 1930-35, också den med Per Albin som chefredaktör de första åren.


Som skämttecknare skall han också varit en flitig gäst i Söndagsnisse-Strix.
Han varvade tidningsarbetet med fortsatt konstnärlig utbildning, tecknande av affischer, bokomslag vinjetter och illustrationer.


Jag gör inga anspråk på att de vykort jag hittat av hans är en komplett samling. Utöver fyra som synes vara utgivna på Svea 1917 har jag bara sett ett utgivet av Nordisk Konst, nr 2263,
stämplat 22 december 1926.

Inget av vykorten visar några spår av den politiske tecknaren.

Copyright @ All Rights Reserved