Valborg Lanner-Ebert (1899-1984)

Exempel på signaturer:

Foto:

Valborg Margareta Lanner föddes 1 december 1899 i Katarina församling på Söder i Stockholm och avled 25 november 1984 i Bromma. Föräldrar var grosshandlare Fritz Lanner och hans maka Anna (Annie) född Andersson.


Hon utbildade sig på Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) men när modern gick bort 1918 tog hon hand om faderns hushåll där hon också bodde kvar.


År 1919 träffade hon sin blivande make, Hellmuth Ebert från Dresden. Som student vid Leipzigs universitet hade han tillsammans med en grupp studenter kommit till Sverige för teologiska studier på initiativ av ärkebiskop Nathan Söderblom som under en period var professor i religionshistoria i Leipzig.


Vorden teologie kandidat 1924 förlovar de sig, 1926 gifter de sig och flyttar till Leipzig där maken blev lärare.


Två år senare föds sonen Hans. Under andra världskriget arbetar Valborg på svenska konsulatet men familjen splittras när Hellmuth i krigets slutskede sänds till östfronten där han blev svårt sårad.


Valborg och sonen återvände till Sverige när freden slöts 1945 men först 1948 kunde Hellmuth återvända till Sverige och Bromma, familjen var återförenad.


År 1954 fick han tjänst som pastorsadjunkt vid tyska St Gertruds församling med uppgifter att arbeta med sjömansvården och hålla gudstjänster i tyska landsortsförsamlingar. Det var vid hemresan från en sådan förrättning i Norrköping som han avled 1958.


Valborg levde vidare som änka i Bromma utan att lämna fler spår i tidningarna innan dödsrunan som kom några dagar innan det som skulle blivit hennes 85-e födelsedag.


Alla vykort hittade så här långt har varit utgivna som jul- och nyårskort av Axel Eliasson troligen 1920-21. De är utförda som silhuetter.  

Valfrid Lanners vykort