Hilma Borg (1886 - 1909)

Exempel på signaturer

Hilma Frideborg Borg, född 22 oktober 1886 i Örebro, död långfredagen 9 april 1909 i Dåråberg, Älvdalen.


Föräldrar Harald Hubert Borg, Fil. dr, lektor vid Karolinska läroverket i Örebro och Alma Frideborg född Ahlström.


Konstnär. Utbildad på Konstakademin 1904 – 06. Bl.a. utfört akvarell med kustparti. Hon har ritat över 150 vykortsmotiv utgivna på svenska, danska, finska och ryska marknaderna av en rad olika vykortsförlag.


Hilma hade liksom många andra konstnärer under nationalromantiken som blommade upp efter unionsupplösningen 1905 flytt Stockholm efter sin akademiperiod och återvänt till den oförstörda landsbygden. Hon valde att bege sig till tidens ideallandskap för konstnärer: Dalarna. Som ressällskap hade hon två kurskamrater från Konstakademien, Helmer MasOlle och Aina Stenberg.


Aina Stenberg föddes i en grosshandlarfamilj i Stockholm 1885. Som 10-åring började hon rita julkort och fick 15 kort antagna. Ritandet fortsatte via Ahltins, Tekniska skolan och Konstakademien.


Hilma dog ung. På långfredagen den 9 april 1909 tog den 22-åriga Hilma Borg sitt eget liv. Orsaken till detta yttersta steg beskrevs i en lokaltidning:
- En högt aktad meddelare skrifver: "Fröken Hilma Borg, den i Älfdalen så sorgligt omkomna konstnärinnan, vigdes i lördags till grafvens ro på Örebro kyrkogård. En af orsakerna till hennes beslut att dö var en kärlek, så blyg, så ren och så jungfruligt oskuldsfull, att ingen visste af den förr än döden förklarade hennes lidandes historia och hennes hjärtas tysta strider.”


Nå, vem var då hennes kärlek riktad till? Polisutredningen refererades i Stockholms Dagblad den 17 april 1909: ”Den sorgliga händelsen på Lång-fredagen i en af Älfdalens fäbodar, Dåråberg, hvarvid en ung dam, fröken Hilma Borg, tog lifvet af sig genom att skjuta sig med ett salongsgevär tvenne skott genom bröstet, har varit föremål för polisundersökning och tyckes allt ha tillgått, som i föregående tidningsnotiser relaterats.
Dock synes fröken Borg under vistelsen dagarna strax förut också varit betänkt på något dylikt, enär de öfriga konstnärerna, hr MasOlle och hans fästmö, fröken Aina Stenberg, sett henne sysla med brefskrifning, hvarvid hon dock ofta rifvit sönder det skrifna.


Af hennes efterlämnade bref till en sjuksköterska å Serafimerlasarettet i Stockholm framgår, att orsaken till själfmordet har sin rot och leder sitt upphof från någon djupare förälskelse, obesvarad kärlek eller hur man nu skall benämna det. I alla händelser ville hon icke, som hon skrifver i brefvet, ”ställa till sorg och förstöra ett litet människobarns lycka”, utan anser det vara ”sin plikt att gå bort”. Med ”ett litet människobarn” åsyftar hon sin väninna Aina.”


Att det var paret MasOlle – Stenbergs kärlek hon inte ville spräcka verkar alltså tydligt och familjen antog att det var Helmer hon var förälskad i. På senare tid har insikten kommit att det lika gärna
kunde varit Aina. Med nutidens perspektiv skulle kanske hennes desperation över en hopplös och förbjuden kärlek vara lättare att förstå än att förlora en pojke till väninnan, men om detta kan vi bara spekulera.


Hilma Borg ritade inga fler vykort. Tidningsnotisen ovan avslutades med: ”…så skref hon på dödsdagen."Hvad det är underligt att stå inför oändligheten, men jag är inte rädd, bara mycket stilla och undersam".


Vykorten

Det dryga 100-tal vykortsmotiv med varianter som förtecknats här är troligen utgivna under perioden 1901 till 1909 att döma av dateringar, stämplar, i några fall daterade signaturer liksom de vanliga postala dateringshjälpmedlen frimärken, helgmärken och odelade respektive delade addressidor som blev tillåtna från maj 1905.
Förteckningen är säkert inte komplett! Eftersom flertalet av korten inte är numrerade är det svårt att avgöra hur många kort som ingår i en serie eller ens vilka kort som ingår i samma serie. 

 
Personligen tycker jag hennes kort är utsökta, oftast konventionella jul-, nyårs-, påsk- och midsommarmotiv men känsligt utförda med en elegant personlig tvist. Vad hade hänt om inte hennes bana stäckts med den egna kulan i fäboden?


Åtskilliga kort bär signaturen H. Borg eller H.B. Jag har här efter moget övervägande valt att presentera samtliga som verk av Hilma Borg. En del H.B.-signerade kort har ibland attribuerats till namnet Hedwig Björklund men jag inte lyckats hitta några spår efter någon person med detta namn som konstnär, illustratör, skämttecknare eller dylikt medan jag däremot hittar mycket som tyder på att här presenterade H.B. och H. Borg-korten har samma upphovsperson.


Även om det är skillnader mellan tidiga HB kort från 1901-04 och de senare HBorg korten 1904 - 09 så kan man hitta en hel del bildelement och idéer som finns med båda signaturerna. Se till exempel pepparkaksdjuren, jätteäggen burna på käppar eller sättet att måla skog på danslekserien respektive julkortserien från Le Moine & Malmeström.


Min bedömning är därför att samtliga HB är Hilma Borg. Eftersom de tidigaste jag hittat var stämplade 1901 innebar detta att hon fick dem förlagda vid 15 års ålder. Detta är ungt men inte unikt - hennes väninna Aina Stenberg fick enligt egen utsago sina första kort publicerade vid 10 års ålder!
Mera allmänt så har jag fängslats av att båda signaturvarianterna med förkärlek fångar grupper av människor med skarp psykologisk blick för gruppdynamiken. Det är lätt att skapa en berättelse om personerna på bilden, något som jag tycker är ovanligt på helgkort från den här tiden.
Speciellt för de senare korten ser man en stor variation i motivval inom en väldigt genomtänkt övergripande design för respektive serie som får mig att tänka på modernt varumärkesbyggande!
Två gratulationsbilder av Hilma Borg överlämnade i original inom familjen. De är inte vykortsoriginal men stilen konfirmerar upphovsmannaskapet till vykorten!


Källor och kontakt

Allhems Svenska konstnärslexikon
Foto av Hilma, samtida tidningsartiklar, originalbilder och exempel på vykort samt andra muntliga och skriftliga källor från familjen Adrian – Borg förmedlade genom Hilmas systerson Per Henrik Adrian.

Ett stort tack också till Göran Heijtz vars stora arkiv med tecknade vykort jag med hjälp av Freddy Weiss fick förmånen att hitta ett flertal Hilma Borg-kort som också i några fall är medtagna nedan.


Handtecknade original skickade 1900 av Frideborg Borg (Hilmas mor)

Utan förlag, G.L.A. samt J. O. Öberg & Son 

A & V København

Le Moine & Malmeströms Konstförlag, Göteborg

Copyright @ All Rights Reserved

Ernst G Svanströms Konstförlag, Stockholm

Stenders Förlag

Småkort (ca 10,5x7 cm) utan förlag, troligen postumt utgivna